Là où on va – Mix VII –

Thème de l’émission : LOOV Mix VII

 

– Birélie Lagrene – Scwarze Augen

– Banda Eddie – Danada

– The Bahama Soul Club – Ay Jona

– Quantic – So Long

– Gaye Su Akyol – Hemserim Memleket Nire

– Hassan Hakmoun – Marahaba

– Voilaa, Pat Kalla – C’est pour la vie

– Praktika – La porte du non retour

– Anis Karek – Il Mattino

– Polo&Pan – Bakara

Générique : Kouyaté & Neerman – Djanfa Magni

https://www.facebook.com/LOOVcampusgre/


Réalisation : Campus / Louis Hoos

Date de publication : 2021-06-25


Téléchargez

Podcast Campus

Catégories

Non classé

Tags

Partagez